יהודה באואר היכן היה אלוהים? היהדות החרדית ויחסה לשואה

בניסיון להסביר את השואה מביאה היהדות הצדקות שונות למעשי אלוהים או למחדליו צידוק" ) . ( "הדין הצדקות אלה מעוגנות במידה זו או אחרת במסורת הדתית היהודית , המבוססת על הרעיון שקיים כוח כל יכול שאין לצפות ממנו להסבר , כיוון שבני האדם נחותים מלהבין את דרכי הנהגתו את העולם . דרכי אלוהים אינן דרכי האדם , ולכן אין לכלול אותו כלל בוויכוח , כשם שאיוב , משנכנע בתום מאבקו עם הכל יכול , הכיר באין-סופיותו של אלוהים ובקוצר ידיו להבין את הנהגתו ( ואכן , במקרה של איוב היו מעשי אלוהים מנוגדים לחלוטין לאמות המוסר האנושיות . ( משמעות הדברים היא שאלוהים הוא הכוח הקוסמי המוחלט , הקיים מעבר לטוב ולרע . גישה זו עשויה לתת מענה גם לשאלות העולות ביחס לשואה . היכן היה האל ? רוב הפרשנים החרדיים , וגם רבים שאינם חרדיים , צודקים , אם כן , בהעלותם טענה הפוכה : "אל תשאל היכן היה אלוהים , משום שאינך יכול להשיג את דרכיו . שאל היכן היה . "האדם הכדור נמצא אפוא בשטחו של האדם ולא בשטחו של האל . אולם לאחר שנקבע כי איננו יכולים להבין את מעשי אלוהים , מובן שהוגים יהודים ( וגם הרבה נוצרים ) דתיים ממשיכים נואשות לעשות בדיוק את זה ...  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ

ספריית היהדות החילונית