הקדשה

עמוד:11

הקדשה הספר תרבות היהדות החילונית מוקדש לפליקס פוזן בקבלו תואר דוקטור כבוד מאת אוניברסיטת תל אביב על פעלו למען הפצת לימודי היהדות כתרבות ותרבות היהדות החילונית בישראל ובתפוצה . מפעל זה של פוזן ושל הקרן שהקים למימונו הוא ייחודי במערכת לימודי היהדות בעולם , בהתמקדו בתחום זנוח במדעי היהדות . בתוכניות הלימודים של מדעי היהדות ברוב בתי הספר והאוניברסיטאות בישראל ובעולם , הושם דגש על נושאי הדת היהודית וספרותה הקדומה - התנ " ך , התורה שבעל פה , ספרות ימי הביניים , החסידות והקבלה . לימודי תרבות היהדות החילונית וספרותה העשירה והמגוונת , נעדרו ונעדרים ברוב המקרים ממקצועות "מדעי היהדות . " אף שרוב הלומדים והמורים חיים בתרבות היהודית החילונית בת ימינו , ממשיכים רוב לימודי היהדות בבתי הספר ובמוסדות ההשכלה הגבוהה להתעלם מתרבות היהדות החילונית , תפקידיה וביטוייה בעשרות אלפי יצירות הספרות , ההגות וכל האמנויות , אשר נוצרו על ידי יהודים חילוניים במשך שלוש מאות שנים במרכזי היצירה הגדולים של התרבות היהודית ביידיש , גרמנית , אנגלית , רוסית ובשפה העברית שחזרה לחיות כשפת דיבור ויצירה ביישוב היהודי החילוני בארץ ישראל ובמדינת ישראל שהוקמה על ידו . הפער בין היהדות כתרבות חילונית , בה חי רוב הנוער היהודי בעולם , לבין התפיסה של היהדות כדת , הדומיננטית בתוכניות הלימודים , גרם לניכור גדול והולך של רוב הנוער היהודי בעולם מהיהדות ולימודי ביטוייה בהווה ובעבר . מאמצע שנות 90-ה של המאה שעברה פעל פליקס פוזן , עם שותפים מעטים לדעה , להתמודדות עם פער מסוכן זה בין רוב הנוער היהודי לבין דעת תרבותו . על מנת לגשר על פער זה התמסר פוזן לתמיכה ועידוד מורים , חוקרים ויוצרי תוכניות לימודי היהדות כתרבות ותרבות היהדות החילונית . "קרן , "פוזן אשר פליקס פוזן הוא מייסדה ונשיאה , היא היחידה היוזמת , מעודדת ומממנת פיתוח שיטתי של תוכניות לימודי התרבות היהודית החילונית ולימודי היהדות כתרבות פלורליסטית , במערכות החינוך וההשכלה בישראל ובארצות הברית . קרן פוזן תומכת בהכשרת מורי יהדות כתרבות ותרבות יהודית חילונית במסגרת תוכנית "אופקים" באוניברסיטת בתל אביב , ומעניקה מלגות לצעירים שבחרו במקצוע חדש זה . "אופקים " הוא מודל אשר דומים לו עשויים לשנות את אופיים של לימודי היהדות בבתי הספר התיכוניים ולשלב לימודים בין-תחומיים ביהדות כתרבות בלימודי שאר המקצועות במדעי הרוח והתרבות . לימודי יהדות כתרבות נכללים כבר בתוכניות הלימוד של שלוש מכללות ישראליות ותוכניות דומות מצויות בשלבים שונים של הכנה ויישום באוניברסיטאות נוספות . בצד תמיכתה בהוראה , מעניקה קרן פוזן מדי שנה , מלגות מחקר בתחום תהליכי החילון ביהדות ובמגוון נושאים ביהדות כתרבות .

כתר ספרים (2005) בע"מ

ספריית היהדות החילונית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר