רחל אליאור תמורות במושג האל במחשבה היהודית

כל תקופה היסטורית - יש לה מושג משלה על האמת , המושג המיוחד האופייני לה כדי להסביר את הממשות בשלמות . מושגים אלה שונים זה מזה , באשר כולם טוענים להיות כלליים , איזה מהם האמיתי , אף לא אחד מהם כשהוא לעצמו ואף לא סכומם הכולל , אלא רק כולם יחד וההבדל המבדיל ביניהם . המחשבה הדתית מיוסדת על אמונה במציאותו של רובד נוסף מעבר לזה הנגלה בהשגה החושית , ועל הכרה בתקפותה של מסורת מקודשת , המלמדות על משמעותה של הזיקה המתחייבת ממציאותו של רובד נסתר זה . המחשבה היהודית מיוסדת , כידוע , על אמונה במציאות של אל אחד , בורא שמים וארץ , ועל הכרה בתוקפה הנצחי של מסורת מקודשת , שנמסרה בהתגלות אלוהית , מסורת המלמדת על החיוב הדתי הנתבע מן האדם כביטוי לאמונתו במציאות האל . משמעות הקדושה במסורת היהודית מבוססת על ייחוס תוקף נצחי לציווי האלוהי הגלום במקרא מזה , ועל תביעת חירות פרשנית , באשר למשמעותם של תכניו הנגלים וכוונותיו הנסתרות מזה , שכן משמעות קדושתו של האל ופשר נצחיותה של התורה נעוצים באינספור משמעויותיהם , באינסופיות בחינותיהם , או בהעדר גבולות של זמן ומקום באשר להבנתם , פשרם וחלותם . הדיבור האלוהי נדרש בפנ...  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ

ספריית היהדות החילונית