דפנה מוסקוביץ אתגר הרציונליזם וההומניזם בישראל של ימינו

שימור האופי המודרני של המדינה ברוח חזונם של אבות הציונות , תלוי בראש ובראשונה בפניה אל השכל . פנייה כזו תבוא לידי ביטוי בהוכחת ההכרחיות של חינוך מדעי וטכנולוגי לעתידה הכלכלי והביטחוני של המדינה ; בהדגשת ההוגנות שבמשטר דמוקרטי , המעניק ייצוג ולגיטימציה לקבוצות שונות ; בהפרכת מרכיבים שונים בתעמולה האורתודוקסית , כאמונה הכוזבת באחידות הרעיונית של עם ישראל לאורך התקופות שלפני האמנסיפציה ; בהוכחת נלעגותו של הרובד המאגי בתרבות היהודית , שלאחרונה היתה לו עדנה והוא מנוצל באופן חסר תקדים לצרכים פוליטיים . תופעות החזרה בתשובה , אימוץ השקפות אי רציונליות והתגברות השימוש במאגיה למיניה - מקמיעות ועד קריסטלים - אינן נובעות רק מבורות , כלומר ממחסור בהשכלה מדעית . זניחת הרציונליות נובעת אצל רבים מבעיה שבעיקרה היא רגשית ונפשית ולא שכלית . נוטשי הרציונליות למיניהם מחפשים משמעות ו"תכלית " לקיום העולם ולקיומם האישי ; הם תרים אחר אמת חובקת כל , שתקשר אותם עם הנצח ותצמצם את הפחדים שמעוררות הן הספקנות והן ההכרה בקטנותו וסופיותו של האדם סתורי" . הדעת " הם גם סתורי רגש , והם מוצאים בדת הממוסדת ובהשקפות ה " ניו...  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ

ספריית היהדות החילונית