תרבות היהדות החילונית

עמוד:4

כתר ספרים ( 2005 ) בע"מ , ת"ד 45 ו , 7 ירושלים העורך : יעקב מלכין עורכי משנה : אורי בן צבי , סיון מלכין מס Copyright © by Secular Judaism Publishing 2006 © כל הזכויות שמורות לספריית היהדות החילונית , 2006 אין להעתיק , לשכפל , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי , אלקטרוני , אופטי או מכאני ( לרבות צילום , הקלטה , אינטרנט ודואר אלקטרוני , ( ללא אישור בכתב מהמוציא לאור מספר קטלוגי : 888154 מסת"ב : 460- \ 965-07-ו www . keter-books . co . il e-mail : info @ keter-books . co . il ספריית היהדות החילונית e-mail : ikanmaas @ bezeqint . net - עיצוב עטיפה ועימוד - איקן מס מדיה ציור העטיפה ורישומי דיוקנאות - מאת פליס פזנר מלכין Printed in Israel

כתר ספרים (2005) בע"מ

ספריית היהדות החילונית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר