יאיר צבן התרבות העברית החדשה - תשתית הזהות היהודית חילונית

" עקב תשמעון בקולי " - משל ונמשל חיים באר נועל את ספרו האחרון על מערכות היחסים שבין ביאליק לברנר ולעגנון גם" ) אהבתם , גם ( "שנאתם במעין מעשיה עגננונית טיפוסית , שבדרכן של מעשיות עגנוניות הן בגדר מעט ומוזר המקפל בתוכו משמעויות כבדות משקל לעתים . למעשייה הזאת , התברר לי מקריאתי אצל באר , גרסאות אחרות , ואף אני עצמי טרחתי להביא אחת מהן בסיום מסה שכתבתי לפני כשש שנים על הזהות היהודית החילונית ותכניה . גרסתי שלי , ואיני זוכר במדויק את מקורה , קרובה כמדומה לי לזו של חוקר עגנון , אברהם בנד : בשל עיסוקיו נזקק פעם עגנון להשפיל מירושלים לתל אביב , ובהגיעו הבחין כי ניתק עקב נעלו . עוברי אורח סייעו בידו להגיע לבקתתו הצרה של סנדלר תימני , זקן ותמהוני . חלץ עגנון נעלו , הושיטה לסנדלר ושאל : " היואיל מר לתקנה " ? הכיר בו מיד שעגנון הוא , הצהיל פניו , דחה הצידה כל עבודה אחרת ושקד מיד על תיקונו של העקב . משסיים , שלף עגנון את ארנקו כדי לשלם לו שכרו , אלא שהסנדלר דחהו בידו , סירב ואמר : "עקב תשמעון בקולי . " השיב לו עגנון : "הרי הבקע שנבקע בין עקב לנעל רמז מפורש הוא לבקע לגולגולת ' שעניינו מעות , אז , ...  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ

ספריית היהדות החילונית