חיים כהן הלכות מסוכנות

החשוד ברצח יצחק רבין ז"ל הכריז בבית משפט כי "לפי ההלכה , ברגע שיהודי מוסר את העס בידי אויב , חייבים להרוג אותו . " על פני הדברים לא ברור אם הוא הוא זה שפסק הלכה זו על דעת עצמו , או שקיבל אותה מפי אחד מפוסקיההלכה , או שהתיימר לזכור מה שלמד בתלמוד . על כל פנים מותר לצאת מן ההנחה שהוא אמר את אשר אמר באמונה שזאת אמנם הלכה המחייבת אותו . מי הוא פוסק הלכהל ! לשמע דברים אלה מתעוררות מיד שאלות רבות : מה היא זו ואיזו היא ? "ההלכה" מי מוסמך לקבוע אותה ולהכריז עליה ? מה דין התנגשויות וסתירות שבין הלכות שנפסקו בידי מוסמכים שונים ? מה מידת חיובה של ההלכה לעומת חוקי המדינה ? מה דין קיום מצווה דתית כהגנה מפני אישום פלילי ? האם תיתכן הלכה נפשעת ? מהות ההלכה נדונה פעמים אין ספור . מבין המשמעויות הרבות הנודעות ל"הלכה " ו"הלכות , " רק אחת נוגעת לענייננו : הלכה היא הנורמה , או מכלול הנורמות , המחייבת על פי דין תורה . קל לזהות "הלכה" בדינים המקובצים בקודיפיקציות הגדולות , של הרמב " ם ושל רבי יוסף קארו - אם כי לימים נפסקה לא פעם הלכה , בעניין זה או אחר , שלא כמו הרמב " ם או השולחן-ערוך . קשה יותר לזהות "הלכ...  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ

ספריית היהדות החילונית