ישעיהו ליבוביץ אינני הומניסט

נתאר לעצמנו שלעולמנו מגיע יצור מעולם אוזר . יצור אינטליגנטי שאיננו מכיר את עולם המושגים שלנו , אך הוא אינטליגנטי דיו ומסוגל להבין את וללמוד מתוך ראית הדברים . והיה וישאל אותנו שאלת תם , מה פשר המונח יהדות , ננסה לתת לו תשובה שהיא אובייקטיבית ואין בה לא משום הערכה ולא משום קביעת נורמה . מה פשר המונח יהדות ? נאמר לו : המונח יהדות מתייחס למרכיבים ותכנים באגזיסטנציה של הקיבוץ האנושי הנקרא יהודים , הן במובן של הריאליה של החיים והן במובן של התודעה שהם ספציפים לקבוצה זאת . יהדות הנה , אם כן , תכנים או מרכיבים ספציפיים של הקיבוץ האנושי המוחזק ומקובל להיות העם היהודי , בין עם זה מתייחס לריאלייה של החיים , בין אם זה מתייחס לערכים תודעתיים שבחיים . בזה לא נאמר מאומה מבחינת שיפוט על היהדות . השאלה הנשאלת היא מהם אותם תכנים שהם הנכס הספציפי של קבוצה אנושית זו . מותר להגיד שרוב התכנים והמרכיבים של האגזיסטנציה היהודית הם תכנים ומרכיבים כללים לאדם באשר הוא אדם . הם קיימים במידה שווה במין האנושי כולו , ואין להם קשר ייחודי דווקא ליהדות . מוכר לנו הסיפור על הלל העונה לגוי המבקש ללמוד על רגל אחת משהו על ה...  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ

ספריית היהדות החילונית