שולמית אלוני סובלנות או מאבק

באתוס הלאומי והתרבותי שלנו , וכמובן גם בדתי , למדנו שהאדם נברא בצלם אלוהים "זה ספר , תולדות אדם : ביום , ברוא אלוהים אדם , בדמות אלוהים , עשה אותו . זכר ונקבה , בראם ; ויברך אותם , ויקרא את-שמם אדם , ביום , היבראם " ( בראשית פרק ה ' א-ב . ( וממשיך הסיפור בפרשנות חכמים לאמר כי ה ' ברא את ה " אדם " ( זכר ונקבה ) יחידים ולא רבים , לצבעיהם , עמיהם ולשונותיהם כדי ללמדנו שכולם צאצאי אדם הראשון ואיש לא יוכל לאמר ייחוסי גדול מייחוסו . האתוס שלנו , ובעקבותיו גם של הנצרות והאסלאם , מוסיף ומספר כי האדם יודע להבחין בין טוב לרע וכי למעשה הגירוש מגן העדן היה מחשש שיהפכו לאלוהים אם יאכלו גם מעץ החיים . מכל מקום נימוק הגירוש ברור : "ויאמר יהוה אלוהים , הן האדם היה כאחד ממנו , לדעת , טוב ורע ; ועתה פן ישלח ידו , ולקח גם מעץ החיים , ואכל , וחי לעולם . וישלחהו יהוה אלוהים , מגן-עדן לעבוד , את האדמה , אשר לוקח , משם . ויגרש , את האדם ; וישכן מקדם לגן-עדן את הכרובים , ואת להט החרב המתהפכת , לשמור , את דרך עץ החיים" ( בראשית ג' כב-כד . ( והד להיות האדם רק במעט חסר מאלוהים אנו מוצאים בדברי המשורר הנפלא בתהיל...  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ

ספריית היהדות החילונית