אריה ש. איסר הישרדותו של העם היהודי: תוצאה של בחירה אלוהית או של ברירה דרוויניסטית?

" אתה בחרתנו מכל העמים אהבת אותנו ורצית בנו . ורוממתנו מכל הלשונות . וקידשתנו במצוותיך . וקרבתנו מלכנו לעבודתך . ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת " . ( תפילת שלש רגלים ) א . הדגם הרעיוני עליו מבוסס רעיון ההישרדות . התיזה הבסיסית שלי , לה אני קורא התיזה ה " הולו-אבולוציונית " היא , שבנוסף להיותנו מודדים את עולמנו לאורך המימדים הבסיסיים של מרחב-זמן , אנחנו מודדים אותו גם לאורך מימד נוסף והוא מימד המידע ( או המחשבה ההגיונית . ( מהו מימד המידע ? התשובה לכך מקופלת בתשובה לשאלה - מהם מימדי מרחב וזמן . ספרים רבים נכתבו על ידי הפילוסופים על השאלה הזו , עד שבאו הפיסיקאים ונתנו את התשובות המעשיות : ו . מרחב זה כל מה שאני מודד בעזרת המטר ! . 2 זמן זה כל מה שאני מודד בעזרת שעון ! ומכאן הגדרתי את מימד המידע : 'מידע זה כל מה שאני מודד בעזרת מחשב . בתקופות העבר לפני שהמטר נקבע כקנה המידה המקובל למדידה על מימד המרחב , השתמשו באמת היד או בכף הרגל הן כמכשיר והן כיחידת מדידה . בשעונים שמשו גופי השמים , נרות ומכלי חול או מים . כיום השעה המקובלת נקבעת בעזרת שעון אטומי . יחידת המדידה על המחשב תהיה משפט לוגי בסי...  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ

ספריית היהדות החילונית