מבוא ייחודה של התרבות היהודית החילונית בתרבויות העם היהודי

אין להכיר את ה » הדות כתרבות מבלי להכיר את התרבות היהודית החילונית , כשם שאין להכיר אותה מבלי להכיר את תרבותה הדתית . היהדות הינה והיתה מראשיתה "תרבות פלורליסטית" - בה חיו והתפתחו תרבויות יהודיות אשר התפתחו בזרמים ובעדות היהודים בארץ ישראל ובעשרות ארצות התפוצה , בכל היבשות . ב " תרבות יהודית חילונית" חיים רוב היהודים בעולם , הקרויים בלשון העם " חילוניים" - משמע : יהודים שאינם שומרי מצוות הדת היהודית . אמונות של יהודים לא דתיים מתבטאות באורחות חייהם המשוחררים ממחוייבות לשמירת מצוות הדת , כשם שאמונות של יהודים דתיים מתבטאות בשמירת מצוות דת ההלכה . העם היהודי הוא ייחודי , כמו כל עם בעולם . המכנים המשותפים של הזהות הלאומית של יהודים החיים בתרבויות היהודיות השונות - עדתיות , דתיות , חילוניות - כוללים : [ ו ] מודעות לחברות בעם היהודי , בגלל מוצא משפחתי או הצטרפות מרצון לציבור יהודי . [ 2 ] מודעות למורשת תרבותית והיסטורית של העם היהודי , המתבססת על התנ"ך - הספרות הקלסית והמכוננת של תרבות העם היהודי אליה מתייחסות כל תרבויותיה . [ 3 ] מודעות לארץ ישראל כארץ מולדת של העם ולעברית כשפתו הלאומית הר...  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ

ספריית היהדות החילונית