תוכן עניינים:

הקדשה - לפליקס פוזן על פעלו להפצת המודעות ליהדות כתרבות בתפוצה ובישראל 11 מבוא - ייחודה של התרבות היהודית החילונית בתרבויות העם היהודי 3 ו פרק ראשון התפתחות ההגות ב > הדות החילונית והאמונות הרווחות בה עמוס עוז : עגלה מלאה וריקה ? הרהורים על תרבות ישראל 21 יהודה באואר : התפתחות ההגות והתנועה של היהדות החילונית הומניסטית 33 אליעזר שביד : "באמשטרדם הגיתי את מדינת הלאום היהודית " ... שפינתה והזהות היהודית הלאומית 65 עמוס פונקנשט"ן : "האמנסיפציה של האדם מן השעבוד שהביא על עצמו " 81 פרק שני ייחודה של היהדות החילונית » עקב מלכין : השפעת אפיקורוס היווני ואפיקורוסים יהודים על היהדות - אפיקורוס , אפיקורסים וחיוי הבלכי ו 9 וחל אליאור : "נוכחות נפקדות " "טבע דומם " "עלמה יפה שאין לה עיניים " לשאלת נוכחותן והעדרן של נשים בלשון הקודש , בדת היהודית ובמציאות הישראלית 153 ידידיה > צו 1 ק : » הבחירה והגניזה של "מקורות היהדות " - מבחר חדש של יצירות מייצג את היהדות כתרבות 215 פרק שלישי הזהות היהודית הלאומית חיים כהן : מי הוא יהודי - על מהות הבעיה 225 א . ב . יהושע : המהפכה הציונית - האם יש לה המשך ? מה מי...  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ

ספריית היהדות החילונית