פרק ראשון התפתחות ההגות ביהדות החילונית והאמונות הרווחות בה