הגותו הפילוסופית של הרב סולובייצ'יק - מחקר התודעה לתיאור אשיות הקיום

הגותו הפילוסופית של הרב סולובייצ'יק - מחקר התודעה לתיאור אשיות הקיום

מחבר: פנוי פנוי
שנת ההוצאה: 2008
מילות מפתח: פילוסופיה יהודית; סולובייצ'יק, יוסף דב הלוי; פילוסופיה; מחשבת ישראל; מחשבת-ישראל; תיאולוגיה יהודית; תיאולוגיה; סולובייצ'יק, יוסף דב ה.; סולובייצ'יק, יוסף ד. הלוי; סולובייצ'יק, י. דב הלוי; סולובייצ'יק, י. ד. הלוי; סולובייצ'יק, י. ד. ה.; סולובייצ'יק, י.ד.ה.; סולובייציק, יוסף דב הלוי; הרב דוב יוסף; הרב דב יוסף; סולובייצ'יק; סולוביצ'יק; סולובצ'יק; הרב יוסף דב סולובייצ'יק
בספר זה מנתח פרופ` דב שוורץ את כתבי הרב יוסף דוב סולובייצ`יק. הוגה חשוב זה, שנמנה עם מעצבי ההגות היהודית בדורנו, התמודד עם מקורות פילוסופיים יהודיים וכלליים ונקט סגנונות כתיבה שונים ומגוונים. הניתוח רחב היריעה הכולל שני כרכים חושף את רעיונות העומק של הרב סולובייצ`יק כפי שהשתקפו בחיבוריו החל בעבודת הדוקטור שכתב על הרמן כהן וכלה בכתביו המאוחרים.
במוקד הדיון בכרך זה קריאה שיטתית בחיבורים המרכזיים שכתב הרב סולובייצ`יק בשנים 1965-1945. בחלקו הראשון של הכרך מנותחת המסה `וביקשתם משם` ונחשפת המתודה הפנומנולוגית של המסה. הניתוח מגלה את השכבות השונות של התודעה הדתית לפי הרב סולובייצ`יק, ועומד על המתח שבין תודעה אחדותית לתודעה דיאלקטית. בחלקו השני של הכרך נדונים חיבורי הרב סולובייצ`יק מן השנים 1965-1956 (קול דודי דופק, מן הסערה, איש האמונה וכן הלאה). בשנים אלה מתנודד הרב סולובייצ`יק בין כתיבה פנומנולוגית לכתיבה אקזיסטנציאליסטית (קיומית) וחוזר חלילה. סגנון הכתיבה הולם את תכניה ואת המתחים שבה. אל הספר
נושא/נושאים: , העת החדשה
תוכן הספר:
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

עמודים:
א  1  2  3  5  6  7  8  9  10  11