פרק שנים עשר הרב סולובייצ'יק והרבנות בארץ ישראל: בין אידאולוגיה לעולם המעשה

פרק שנים עשר הרבסולובייצ ' יק והרבנות בארץ ישראל : בין אידאולוגיה לעולם המעשה ברצוני לסיים את החיבור בפרק היסטורי ופוליטי בביוגרפיה של הרב יוסף דוב סולובייצ'יק , פרק שיש בו כדי להקרין על עולמו ההגותי . מעורבותו של הרי"ד בענייני הרבנות בארץ ישראל החלה כבר באמצע שנות השלושים של המאה שעברה . כידוע היה הרי"ד סולובייצ'יק מועמד למשרת הרב הראשי לתל אביב בשנת תרצ"ה . הוא ביקר אז בארץ , נשא נאומים ולימד שיעורים . בסופו של דבר נבחר למשרה זו הרב משה אביגדור עמיאל . מאז שוב לא נאות הרי"ד להציג את מועמדותו למשרות רבניות בארץ ישראל . בתקופה שבה עוסק כרך זה התרחשו פרשיות חדשות ביחסו של הרי"ד לרבנות בארץ , פרשיות החושפות טפח מעולמו האידאולוגי וההנהגתי הפוליטי . ברצוני לעסוק בעניין זה בקצרה . יזמה שגוועה בראשית שנות השישים של המאה שעברה החלה פרשייה חדשה ביחסיו של הרי"ד עם מוסדות הרבנות בארץ : מועמדותו למשרת הרב הראשי האשכנזי לארץ ישראל בעקבות פטירתו של הרב יצחק הרצוג . במועמדותו תמכו שורה של רבנים , ובראשם רבה של פתח תקוה , הרב ראובן כץ " . בשלב זה כבר היה הרי"ד זהיר . הוא היסס להציג את מועמדותו למשרה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן