פרק שישי המנגנון התודעתי של הדבקות (1): שכל וחומר

פרק שישי המנגנון התודעתי של הדבקות : ( 1 ) שכל וחומר התיאור הפנומנולוגי של התודעה הדתית שהציג הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק חשף את ייחודה של היהדות בשני ממדים עיקריים , האחד חבוי והאחר גלוי . הממד הראשון שהייחוד ניכר בו נעוץ בהקצנה : התודעה הדתית היהודית סבוכה יותר , מורכבת יותר ודיאלקטית יותר ממה שמצאנו בניתוחים הפנומנולוגיים הקלסיים של הדת . ממד זה מובלע בין השורות , ולכן הוא נחשף לקורא רגיש , חכם ומבין מדעתו . הממד השני הוא ההלכה , כרכיב 'אובייקטיבי' של התודעה המעצב את הדיאלקטיקה הסובייקטיבית , נותן לה מבע מעשי ומייצב אותה לנוכח הנזילות של הסובייקטיביות . בסעיפים הראשונים של ' וביקשתם משם' ערך הרי"ד לפני הקורא את מבנה התודעה הדתית בסגנון ההולם את תוכנה : מורכבויות , ניגודים והתנודדות בין קטבים . הוא תיאר את השלב הסובייקטיבי הראשון של התודעה , השלב ש'על פני השטח , ' ולעתים אף הזכיר בקצרה את השלב האובייקטיבי שלה . לאחר מכן דן בשלב הסובייקטיבי השני , התשתיתי , של התודעה הדתית היהודית , והבליט אף שם את הקיטוב הקיצוני שלה . מן הסעיף החמישה עשר ועד לסוף החיבור נדרש הרי"ד בגלוי לממד הייחו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן