הקדמה

עמוד:8

על הספרות הפנומנולוגית הדתית ובמיוחד על הגותם של אוטו , טיליך וניכור כדי לכונן את התודעה הדתית על הניגודים . אולם הוא לא הסתפק בכך , אלא הפליג ויצר תודעה יהודית מיוחדת שבנויה שכבות שכבות של קטבים וסתירות . אפיון זה של התודעה כה מהותי שהרי"ד הדגיש שגם ראשית דרכו של איש ההלכה רפודה בניגודים , אף שבסופה הוא משתחרר מהם לחלוטין . בכרך הקודם עסקנו בעיקר בחיבור 'איש ההלכה ' , ' המשקף את דמותו של הלמדן הליטאי . לטענתנו בחיבור זה יש תפיסות הנוגדות את התפיסות שבחיבורים אחרים פרי עטו של הרי"ד בני אותה תקופה — 'וביקשתם משם' ו'התודעה ההלכתית' . ( Halakhk Mind ) הראינו שהעימות מתיישב להפליא לאור הטענה ש'איש ההלכה' איננו משקף את דמותו והשקפותיו של הרי"ד אלא הוא בגדר גל עד לר' חיים מבריסק ולתלמידיו . בכרך זה אנו מתכוונים לדון בהגות עצמית ושיטתית של הרי"ד ולא בתיאור של דמות שהוא איננו מזדהה אתה הזדהות מלאה כאיש ההלכה . אנו פותחים בניתוח המאמר 'וביקשתם משם' כביטוי ליצירתו ההגותית 'המוקדמת' של הרי"ד , ועוקבים אחר התמורות הרעיוניות בתקופה 'האמצעית' של הגות הרי"ד , בשנות החמישים והשישים של המאה שעברה , ובעיקר בניתוח ההרצאות על הפסיכולוגיה , הדרשות על הזוגיות והמאמרים 'קול דודי דופק' ו'איש האמונה הבודד . ' מאחר ש'איש האמונה הבודד' הוא הביטוי הבשל של הגותו הקיומית של הרי"ד , נתחום את התקופה שבה אנו דנים ' ) האמצעית ( ' לשנים . 1965-1955 אף בכרך זה נקודת המוצא של עבודתנו היא פרשנית אנליטית ; אנו מנתחים טקסטים רפלקטיביים המעידים על מהלך הרעיונות של הרי"ד . מ'איש ההלכה' ל'וביקשתם משם' המאמר 'וביקשתם משם' מתאר בהרחבה מערכת דיאלקטית של זיקות בין האדם לבין האל מזווית הראייה של התודעה הדתית . הרי"ד דן בו בחוויה הדתית הכללית , ובעצם היות ההלכה גורם מעצב של חוויה כזו ביהדות . המאמר ' וביקשתם משם' התחבר בערך ב , 1944 אך הרי"ד הדפיסו רק בשנת . 1978 ניתוח המאמר מלמד כי ככל הנראה הוסיף לו הרי"ד חומר מסוים במהלך השנים , אם כי יש להניח שגוף המאמר נותר כמעט כשהיה . על כל פנים לא ידוע לנו על כתב יד מקורי או מעודכן המאפשר להתחקות אחר הוספות ושינויים . לא מעטים הודו כי 'וביקשתם משם' הוא אחד החיבורים החשובים ביותר ביצירתו 1 ד' שוורץ , הגותו הפילוסופית של הרב סולובייצ'יק , איש ההלכה : דת או הלכה .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר