פרק ראשון התבונה ומגבלותיה

פרק ראשון התבונה ומגבלותיה החיבור 'וביקשתם משם' הוא תיאור רחב יריעה של התגבשות התודעה הדתית על שלביה השונים ועל המתחים המלווים את התגבשותה . חיבור זה ממצה את גישותיו ועמדותיו של הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק באמצע שנות הארבעים של המאה העשרים . כדי לעמוד על הגותו של הרי"ד בתקופה זו יש אפוא לעקוב אחר הרעיונות השונים של 'וביקשתם משם . ' במיוחד חשוב להבין את נקודת המוצא המתודולוגית שנקט הרי"ד , לאמור המחקר הפנומנולוגי הדתי של התודעה , שעליו אעמוד בהרחבה בשבעת הפרקים הראשונים של ספר זה . בדיון שאקדיש בפרק זה לסעיפים הראשונים של 'וביקשתם משם' ברצוני להתמקד במיוחד בתפיסת האמונה . לעתים יש לתפיסת האמונה מקום מרכזי בכתבים שונים של הרי"ד ולעתים אין היא ממלאת מקום מרכזי , כפי שניכר בבירור מתוך המאמר בן אותה תקופה 'איש ההלכה . ' ב'וביקשתם משם' האמונה היא גורם מכונן ומעצב , כפי שניכר בדיון כבר מראשיתו . בפרק האחד עשר להלן בכוונתי לתאר היבטים אחדים של התפתחות תפיסת האמונה בכתבי הרי"ד מהמאמר 'וביקשתם משם' למאמר 'איש האמונה הבודד . ' בפרק זה ברצוני כאמור לנתח את ראשיתו של 'וביקשתם משם , ' דהיינו את של...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן