פרק שני תפיסת ההתגלות ב'וביקשתם משם': התרחקות מ'איש ההלכה'

פרק שני תפיסת ההתגלותב ' וביקשתם משם : ' התרחקותמ ' איש ההלכה' בפרק הראשון נוכחנו לדעת , כי החיבור 'וביקשתם משם' לרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק מציג ניתוח פנומנולוגי דתי של זיקת האדם לאלוהיו . בניתוח זה אנו מוצאים אמירות ברורות על ייחודה של היהדות כתופעה תודעתית דתית מובהקת . יש דמיון צורני בין התכנים של 'איש ההלכה' לבין המתודה של 'וביקשתם משם' מבחינת שלילת המטאפיזיקה והאדישות כלפיה . במה דברים אמורים ? ב'איש ההלכה' מתוארת ההכרה ההלכתית על יסוד האידאליזם ההכרתי של הרמן כהן , השולל את קיומם של רבדים טרנסצנדנטיים להכרה למעט הממשות האיכותית המעורפלת . איש ההלכה אדיש לחלוטין למטאפיזיקה , והוא דוחה את ביטוייה מהכרתו . הדגם של איש ההלכה משקף , כפי שראינו , את קוטב הגאון והאישור העצמי של התודעה הדתית ב'וביקשתם משם , ' בעוד שקוטב השפל מתואר על פי הספרות הפנומנולוגית הדתית כעמידה בפני 'המסתורין הנורא' ( רודולף אוטו ) ו'האחר המוחלט' ( קרל ברט , ריינולד ניבור ועוד . ( במילים אחרות , הרי"ד השתמש במודל האידאליזם ההכרתי של 1 הרמן כהן כדי לציין את קוטב הפסגה והגאון , בעוד שגישתם של אוטו , האידאליזם הג...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן