פרק שמיני שלילת המטאפיזיקה: 'קול דודי דופק' והדרשות הציוניות

פרק שמיני שלילת המטאפיזיקה : ' קול דודידופק ' והדרשות הציוניות ' וביקשתם משם' הוא החיבור המקיף האחרון המשקף את עניינה הבלעדי של מחשבת הרב יוסף דוב סולובייצ'יק במבנה התודעה הדתית כשלעצמה , ובמתודה הפנומנולוגית ככלי מחקר שליט . מכאן ואילך נוטה מרכז הכובד לכיוון נוסף 1 התייחסותה של היהדות בכלל ושל ההלכה בפרט לאשיות הקיום הקונקרטי ולזיקה לזולת . נבהיר קביעה זו : בשנות הארבעים של המאה שעברה התעניין הרי"ד בעיקר ברבדים השונים של התודעה הדתית ובדרך השיטתית לחשפם . בעיקר הודגש היחס שבין הרבדים הסובייקטיביים של התודעה לרבדים האובייקטיביים שלה . הבשורה של הגות הרי"ד הייתה , שאי אפשר להבין את אשיות התודעה הדתית היהודית בלא לעמוד על המקום המהותי של הרובד האובייקטיבי , קרי החוק ההלכתי . ההלכה מתעדת , ממקמת ומגבילה את התהליכים הדיאלקטיים הקיצוניים של התודעה . בראשית שנות החמישים של המאה שעברה אנו מוצאים שורה של הוגים יהודיים באמריקה המגלים עניין בהגות האקזיסטנציאליסטית . עם הוגים אלה 1 נמנים אברהם י' השל וויל הרברג . אף הרי"ד מתגלה כהוגה יצירתי בסגנון קיומי . 1 ראה Judaism , Cambridge 2005 , pp . 124...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן