פרק אחד עשר הדיאלוג והאמונה: 'איש האמונה הבודד'

פרק אחד עשר הדיאלוג והאמונה : 'איש האמונה הבודד' בפרק הראשון לעיל נוכחנו לדעת , כי הסעיפים הראשונים ב'וביקשתם משם' סובבים סביב מושג האמונה . המאמר 'איש האמונה הבודד , ' המיוסד על הרצאה שנשא הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק במכון לבריאות הנפש שעל יד הישיבה אוניברסיטה , מושתת כולו על תפיסת האמונה . לפיכך הדיון בפרק זה , המתמקד רובו ככולו בתפיסת האמונה , יאפשר השוואה נאותה בין ' התקופה המוקדמת' של יצירות הרי"ד ל'תקופת הביניים . ' בכוונתי להציג את דיונו של הרי"ד במושג האמונה לנוכח מקורותיו מתוך ניתוח פילוסופי אקזיסטנציאליסטי . בשלב זה ברצוני לעקוב אחר התפתחות הגותו של הרי"ד בסוגיית האמונה מ'וביקשתם משם' ל'איש האמונה הבודד . ' בכוונתי לטעון , כי התפתחות זו משתקפת בכמה מאפיינים רעיוניים וסגנוניים כדלקמן : ( א ) בחיבור 'וביקשתם משם , ' שביסודו נכתב באמצע שנות הארבעים של המאה שעברה , האמונה מתעדת את מצבו הדיאלקטי המתמיד והמתמשך של האדם . אמונה מבטאת בחירה באורח חיים דיאלקטי , והיא מעניקה מוטיבציה להתמודד עמו . 'איש ההלכה , ' בהיותו מתאר את הלמדנים משושלת בריסק ולא את הרי"ד עצמו , איננו נזקק לדיו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן