הגותו הפילוסופית של הרב סולובייצ'יק מחקר התודעה לתיאור אשיות הקיום

עמוד:2

DOV SCHWARTZ Rabbi J . B . Soloveitchik The Philosophy of Vol . II Foundation of Existence From the Study of Consciousness to the הספר יוצא לאור בסיוע : הקתדרה ע"ש ד"ר יהושע מזור ז"ל למחשבת ישראל והעמים הקתדרה ע"ש נטלי ואיזידור פרידמן להוראת משנת הרב יוסף דוב סולובייצ'יק קרן סגן הנשיא למחקר מסת"ב ISBN 978-965-226-316-2 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ( לרבות צילום , מיזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו"ל Printed in— Israel 2008 Copyright Bar-Ilan University , Ramat-Gan סדר ועימת : שולמית ירושלמי , ירושלים נדפס בישראל — תשס"ח דפוס 'גרפית' בע"מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר