חתימה

חתימה בכרך הקודם נוכחנו לדעת , שהגותו של הרי"ד באמצע שנות הארבעים של המאה העשרים הייתה לכידה : 'איש ההלכה , ' 'התודעה ההלכתית' ו'וביקשתם משם' הם חיבורים המשלימים ומפרים זה את זה . לא כן במעבר מהתקופה ' המוקדמת' של הגות הרי"ד לחיבורים שנתחברו החל מאמצע שנות החמישים . מוקדי העניין של הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק השתנו במידה מסוימת במשך השנים , ומערכת המקורות שלהם עברה תמורות . בדברי הסיכום נעמוד בקצרה על עיקרי הדברים . סוגיית המקורות ב'וביקשתם משם' להלן נראה , כי שאלת המקורות מהותית ביותר להבנת התכנים של הגות הרי"ד . אין כאן דיון צורני אקדמי בלבד ; ברירת המקורות חושפת את אופיין של התפיסות שהביע הרי"ד . החיבור 'וביקשתם משם' השתלב להפליא בעולמו התרבותי של הרי"ד , שבו נפגשים לפחות שלושה זרמים ותתי זרמים תרבותיים שונים שהותירו את חותמם על שנות העשרים והשלושים של המאה העשרים )-. א ) הפנומנולוגיה של הדת . הרי"ד הושפע ביותר מהגישה המהותנית לדת , ה'מקיפה בסוגריים' את העולם החוץ תודעתי . ב'וביקשתם משם' יישם הרי"ד את גישתם של מקס שלר , רודולוף אוטו וריינולד ניבור , דרך משל , על מקורות היהדות . ( ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן