מפתחות

מפתחות מפתח אישים אבינרי , שלמה 302 292 אבן גבירול ע"ע שלמה אבן גבירול אבן עזרא ע"ע אברהם אבן עזרא אבן פקודה ע"ע בחיי אבן פקודה אבן שם טוב ע"ע שם טוב בן יוסף אבן שם טוב אבן תבון ע"ע יהודה אבן תבון , שמואל אבן תבק אברהם אבן עזרא 44 אדינגטון , ארתור 30 אדלר , אלפרד 230 אוטו , רודולף 84 75 70 69 58 52 40 24 334 304 119 116 114 109 103 86-85 אולן , לוי ארתור 191 אולסון , רוברט גודווין 246 204 40 אונא , משה 363-361 אורבך , אפרים אלימלך 82 אידל , משה 239 133 131 117  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן