פרק שביעי המנגנון התודעתי של הדבקות (2): נבואה ומסורת

פרק שביעי המנגנון התודעתי של הדבקות : ( 2 ) נבואה ומסורת חשיפתה של ההלכה כגורם מכונן ומתעד של התודעה הסובייקטיבית האחדותית מתגלה בשיאה במאפיין השלישי של התודעה הדתית : 'התמדת דבר האלוהים . ' מאפיין זה כולל את הנבואה ואת מסירת התורה שבעל פה מרב לתלמיד . הקורא היה מצפה מתיאור שיאה של התודעה האחדותית בהגותו של הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק למצב של אחדות מלאה . אולם שוב אנו עומדים בפני הדגם של אחדות ניגודים . הדגש כאן הוא ספרותי : הרי"ד רומז כל העת , שהניגודים אינם נעלמים בשלב העליון של התודעה . בניגוד לראי"ה קוק , למשל , שהכריז על אחדות הניגודים בפירוש ובהדגשה , הרי"ד ראה חשיבות בהדגשת האחדות בהעלמת הניגודים ; לפיכך רק רמז על קיומם של הניגודים , דהיינו על כישלונה של האחדות המוצהרת , בטכניקות ספרותיות שונות . נשוב ונעיר שתי הערות על סגנון כתיבתו של 'וביקשתם משם : ' ( א ) הסתירות והניגודים שבחיבור אינם מעידים על כוונה פוליטית אזוטרית . כתיבה כזו היא מבע להתנודדות האמתית של התודעה הדתית בין ניגודים וקטבים . ( ב ) הסתירות הן עדות להשתוקקותה של התודעה הדתית לאחדות ולעצם החתירה להשגתה . אולם טב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן