תוכן העניינים

עמוד:6

פרק עשירי בין סובייקט לאובייקט : הדרשות על חיי המשפחה 291 פרק אחד עשר הדיאלוג והאמונה : 'איש האמונה הבודד' 316 פרק שנים עשר הרב סולובייצ'יק והרבנות בארץ ישראל : בין אידאולוגיה לעולם המעשה 360 חתימה 369 ביבליוגרפיה 379 מפתחות 391

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר