פרק שלישי תודעת האלוהות (1): רחמים ודין

פרק שלישי תודעת האלוהות : ( 1 ) רחמים ודין בשלב זה אנו יכולים להציג בהרחבה את ראשית ההתרקמות של התודעה הדתית היהודית על פי 'וביקשתם משם' ולהתחקות אחר התהליכים המתרחשים בה . אף נבליט כפעם בפעם את יתרונה של התודעה הדתית היהודית על התודעה הדתית הכללית . במבנה התודעה שכבות ' אחדות בדרגות שונות של עומק [ 1 ] שכבה אובייקטיבית זו השכבה החיצונית ביותר , ובה שני רבדים : ( א ) ציווי : ההלכה המעשית , המנציחה , מתעדת , מבטאת ומאזנת את שכבות העומק . ( ב ) פעולות ואירועים י מצד אחד המחקר המדעי , שיסודותיו מובהרים על פי האידאליזם ההכרתי והגישה הקונבנציונליסטית בפילוסופיה של המדע , ומצד שני ההתגלות השרירותית .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן