פרק רביעי תודעת האלוהות (2): צמצום

פרק רביעי תודעת האלוהות : ( 2 ) צמצום בשלב זה בכוונתנו לנתח את מבנה העומק של התודעה הדתית הסובייקטיבית והדיאלקטית , ולהתחקות אחר תהליכי התרקמותו והתגבשותו של מבנה זה . המדובר בשלב הסובייקטיבי השני של התודעה , שהוא למעשה הנדבך השלישי במבנה התודעתי הכולל את השלב האובייקטיבי . תיאור מבנה העומק של התודעה הסובייקטיבית והתהליכים התודעתיים היוצרים אותו איננו מתמצה מתוך הספרות המדרשית שהציגה את המידות האלוהיות חסד ודין ; כאן נזקק הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק למערכת מונחים יסודית של קבלת האר"י . הקבלה משקפת את תפיסת האלוהות המתגבשת בשלב העומק של התודעה הסובייקטיבית , וכפי שנראה הדגם האלוהי תומך בתהליכים המתרחשים 1 בתודעה ומעניק להם משען 'אונטולוגי' ומטאפיזי . על כן כהקדמה לדיון ברובד הרביעי והעמוק של התודעה הדתית הסובייקטיבית נעסוק במקומה של הקבלה ב'וביקשתם משם . ' זיכוך כמו בממד החיצוני של התודעה הסובייקטיבית כך אף בממד העומק של תודעה זו התיאור הוא כפול : מצד אחד הפעילות הנפשית הרגשית ( פחד ומשיכה ברובד החיצוני , יראה ואהבה ברובד הפנימי ) ומצד שני תפיסת האלוהות המתגבשת בתודעה בעקבות פעילות זו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן