הקדמה

עמוד:9

של הרי"ד אם לא המהותי והמשקף שבכולם , ועם זאת שנים רבות מאז פרסומו 2 היה מונח בקרן זווית , ולא הוקדש לו מחקר עצמאי מקיף . אנו נברר בהרחבה את המתודה של 'וביקשתם משם , ' ונעמוד על עיקרי רעיונותיו . נשוב ונחדד את ההבחנות שבין 'איש ההלכה' ל'וביקשתם משם : ' ( א ) 'איש ההלכה' משקף את דמותם של סבו , אביו ודודו של הרי"ד . לעומת זאת 'וביקשתם משם' מייצג את דמותו של הרי"ד עצמו . ( ב ) 'איש ההלכה' משקף דמות חד ממדית , שאין לה בעולמה אלא למדנות תלמודית וחידושי תורה ; האספקלריה ההכרתית המדעית היא חזות הכול מבחינתה . 'וביקשתם משם' מציג דמות רב ממדית , הממזגת למדנות ( כחוויה הכרתית בלעדית ) עם חווייתיות דתית רבגונית המתבטאת בתחומים שונים ובכשרים נפשיים ותודעתיים מגוונים ( ודאות , מיסטיקה , רגש תלות וכיוצא באלה . ( ( ג ) 'איש ההלכה' מותח בין השיטין ביקורת חריפה על תורת הסוד , ואילו ' וביקשתם משם' רואה בתורה זו ביטוי אותנטי וחיובי של חוויית המאמין . ( ד ) 'איש ההלכה' מעוצב על פי הבלעדיות של ההכרה המדעית , דהיינו עולם החוקיות של מדעי הטבע המתמטיים . 'וביקשתם משם' מושתת על הגישה הפנומנולוגית , העומדת על קדימות עקרונית של 'עולם החיים' ( Lebenswelt ) 3 לעולם התאורטי של המדעים . ' איש ההלכה' הוא מחקר על הטיפוס הלמדני מבריסק . המונחים הדומיננטיים הם של האידאליזם ההכרתי של הרמן כהן , אף כי הרי"ד התאמץ לנקוט רושם של גישה פנומנולוגיה . 'וביקשתם משם' הוא מחקר מובהק בפנומנולוגיה של הדת . הטיפוס הלמדני של 'איש ההלכה' שולל מכול וכול את קיומה של 'דת' מעבר להכרה ההלכתית , בעוד הטיפוס הדתי של 'וביקשתם משם' מחייב את קיומה של תודעה דתית טרנסצנדנטית , שההכרה ההלכתית היא רק אחד הרכיבים שלה . כמו ' איש ההלכה , ' האדיש להוויה החוץ הכרתית , כך גם 'וביקשתם משם' איננו 2 המחקר הקצר היחיד שהוקדש לו מייחס לו בטעות גישה קיומית . ראה M . S . Berger , . Buber ' s Religious Existentialism ' , Modern Judaism 18 ( 1998 ) , pp . 93-118 'U-vikashtem Mi-sham : Rabbi Joseph B . Soloveitchik ' s Response to Martin שום חיבור מחיבוריו המרכזיים של הרי"ד בשנות הארבעים איננו מתאפיין בגישה קיומית . גישתו של הרי"ד היא פנומנולוגית דתית במובהק , ורק זעיר שם זעיר שם מופיע מקור קיומי כלשהו שאיננו מעיד על שינוי בכיוון הכללי . 3 כניסוחו של 2000 , p . 29 P . S . MacDonald ( ed . ) . The Existentialist Reader , Edinburgh

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר