ביבליוגרפיה

ביבליוגרפיה אבינרי , ש , ' תורת המדינה של הגל , תל אביב תשל"ו . אוטו , ר , ' הקדושה , תרגמה מ' רון , ירושלים תשנ"ט . אידל , מ , ' קבלה : היבטים חדשים , ירושלים ותל אביב תשנ"ג . איש שלום , ב , ' 'על המדע ושלימות הרוח — ביקורת המודרניות והפוסט מוררניות : הרי"ד סולובייצ'יק וההגות הניאר אורתודוקסית , ' בתוך א' שגיא ( עורך , ( אמונה בזמנים משתנים : על משנתו של הרב י"ד סולובייצ'יק , ירושלים תשנ"ז , עמ' . 821-799 אלבוים , י , ' תשובת הלב וקבלת יסורים : עיונים בשיטות התשובה של חכמי אשכנז ופולין , 1648-1348 ירושלים תשנ"ג . בובר , מ , ' בסוד שיח : על האדם ועמידתו נוכח ההוויה , ירושלים תשמ"א . בלוך , י , ' ח' גורדון ומ' דורמן ( עורכים , ( מרטין בובר : מאה שנה להולדתו , תל אביב ובאר שבע תשמ"ב . בלידשטיין , י , ' 'ברית הנישואין , ' אקדמות יג ( תשס"ג , ( עמ' , — . 261-255 'הרב יוסף דב הלוי סולוביצ'יק כהוגה דתי ציוני — האומנם , ' ? בתוך י' עמיר ( עורך , ( דרך הרוח : ספר היובל לאליעזר שביד , ירושלים תשס"ה , א , עמ' , — . 450-439 'השמחה במשנתו המוסרית של הרמב"ם , ' אשל באר שבע ב ( תש"ם , ( עמ' . 163-14...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן