פרק חמישי תודעת האלוהות (3): הכרה

פרק חמישי תודעת האלוהות : ( 3 ) הכרה כבר הבהרנו , ש'וביקשתם משם' מציג את התודעה הדתית היהודית בהתרקמותה ובהתגבשותה . הרי"ד הציג עד כה בפירוט ובלשון ססגונית את שני הרבדים הראשונים של התודעה , הרובד האובייקטיבי , הכולל עובדות , אירועים היסטוריים ( התגלות , ( נורמות וציורים מעשיים , והרובד הסובייקטיבי , שראשיתו תנודות דיאלקטיות בין תודעה טבעית לתודעה גילויית ובין הדגם של אלוהי הרחמים לדגם של הדין , וסופו טרנספורמציה תודעתית לפי דגם הצמצום . מן הסעיף העשירי ועד לשלהי 'וביקשתם משם' דן הרי"ד ברובד השלישי , העמוק והתשתיתי ביותר , של התודעה , שהוא השלב הסובייקטיבי השני ' . המקבילה ה'אובייקטיבית' של שלב זה , לאמור האתוסים והציוויים המשקפים אותו , היא ההידמות לאל והדבקות בו . בפסגת הדבקות מופיעה גם הנבואה , הנתפסת אף היא כציווי חוץ תודעתי . המאפיין המהותי והמרכזי של השלב השלישי הוא היעדר התנודות הדיאלקטיות . זהו לכאורה שלב של איחוד ואחדות . ברובד זה התודעה מפתחת דימוי חדש והומוגני של האלוהות , הנסמך כולו על דרכי ההכרה וזיהוי ההכרה העיונית וההכרה המעשית המוסרית . הרי"ד השתמש בתורת ההכרה של הרמב"ם...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן