הגותו הפילוסופית של הרב סולובייצ'יק מחקר התודעה לתיאור אשיות הקיום