צדק חברתי ושיוויון בעולם משתנה

צדק חברתי ושיוויון בעולם משתנה

מחבר: אברהם יסעור, יעקוב עובד, דני רוזוליו ומנחם רוזנר
שנת ההוצאה: 2003
מילות מפתח: שוויון; צדק; שיוויון; חסד; צדקה
צדק ושיוויון הם שני מושגים מרכזיים בפילוסופיה החברתית. הם משמשים כתכנים מוביליים של תנועות חברתיות בחברה המערבית בעידן הפוסט-תעשייתי. הספר  צדק חברתי ושיוויון בעולם משתנה הוא קובץ המורכב משלושה חלקים:בחלק הראשון ימצא הקורא גישות חדשות בתחום הפילוסופיה המדינית, הסוציולוגיה והפסיכולוגיה החברתית. בחלק השני מובא ניתוח של ניסיונות ליישום עקרונות אלו בחברות קומונליות בעולם ובישראל. החלק השלישי מציג תפיסות רעיוניות חדשות בחשיבה הפוסט-תעשייתית  אל הספר
תוכן הספר:
הקיבוץ המאוחד

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  13