אסיפה כללית / שיחת חברים פורומים כלליים לנושאים שונים -.פורום כלכלי , אסיפת עובדי החינוך וכד . '  אל הספר
הקיבוץ המאוחד