לוח 4ו תהליך קבלת החלטות בקיבוצים בשנת 999ו (אחוזים מן האוכלוסייה הנחקרת - סה"כ התק"ם,הקיבוץ הארצי והקיבוץ הדתי)