לוח ?:3? אחוז הקיבוצים המבצעים צורות שונות של תשלום עבור עבודה בשנת 2002