יעקב עובד - צדק חברתי בקומונות

יעקב עובד צדק חברתי בקומונות . N צדק חברתי בקומונות סוציאליסטיות בארצות הברית המאמר עוסק בקומונות סוציאליסטיות שהוקמו בארצות הברית במאה התשע עשרה וראשית המאה העשרים . המניע לייסודן של קומונות אלה היה השאיפה לצדק חברתי , וזו הוגשמה באורחות חייהן . הן הופיעו במקבצים של חמש תקופות במהלך המאה התשע עשרה , ועולמן היה מורכב מזרמים אידיאולוגיים שונים . חלקן קמו בהשראת תיאוריות שמקורן באירופה ואיישו אותן חברים אמריקניים וחלקן היו אמריקניות הן בתיאוריה והן בחומר האנושי . רוברט אואן וניו הארמוני תחילתן של הקומונות הסוציאליסטיות בארצות הברית היתה בעשור השני של המאה התשע עשרה , עם הקמתה של ניו האדמוני ( New Harmony ) בשנת 1825 על ידי רוברט אואן . ( Owen ) רוברט אואן היה תעשיין מצליח מאנגליה שנתפס לאמונה שניתן לחנך את האדם על ידי עיצוב מחודש של תנאי סביבתו החברתית . במפעל התעשייתי שבבעלותו , בניו לנרק , ( New Lanark ) ניכרו הצלחות מרשימות בחינוך חברתי על פי התיאוריות החינוכיות שלו . הצלחותיו בתחומי הקהילה בניו לנרק דחפו אותו לניסיון לפתור את בעיות החברה הכללית ולעצב תיאוריה חברתית שתענה על המצוקות ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד