סוף דבר

סוף דבר אסופת מאמרים זאת דנה במגוון נושאים המשתלבים לכלל אותן שאלות חברה המעסיקות את הכותבים . אין בכוונתנו לדוש בנוסטלגיה של מה שהיה גם אם העבר נראה יפה וטוב . כחוקרים וכחברי קיבוץ אנו מעמידים במבחן ביקורתי מושגים ודפוסים חיים ומחפשים דרכים חדשות במציאות החדשה והמשתנה בקצב מסחרר . בחיפושי הדרך הזו אנו נמצאים בחברתם המכובדת של הוגים כמו רוהלס , בורדיה , וולצר , הברמאס , כהן ואחרים . כמותם איננו רוצים להסתפק רק בתיקונו של הקפיטליזם ובהמלצה על גמילות חסדים בצד שוק חסר רחמים , או במילים אחרות - אנו חותרים לצדק ולא רק לצדקה . העידן הפוסט מודרני או הפוסט תעשייתי העמיד למבחן את האמיתות והאידיאולוגיות של המאה העשרים וערער מכל וכל על הישגיה של תקופת הנאורות . התנאים הבלתי צפויים של היסחפות בסחרור הטכנולוגי ערערו ומערערים את המסגרות המסורתיות של החיים מבלי שהתצורה הקפיטליסטית תקרוס . אדרבה , עם היעלמות הקומוניזם הסובייטי נראה היה כאילו אין לו תחליף , ופוקויאמה שש להכריז על "קץ ההיסטוריה . " ואמנם מתבקשת תשובה חדשה , כי הרי הקפיטליזם לא השתחרר מפגמיו וסתירותיו , קיימות בעיות של הגלובליזציה בתרבו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד