מבוא

מבוא מטרת הספר היא להביא לקורא הישראלי גישות חדשות בנושאי הצדק החברתי והשוויון , אשר לדעתנו לא זכו עד כה למקום הראוי להם בשיח העיוני והציבורי . שיח זה נשלט במידה רבה - כמו במקומות רבים אחרים בעולם המערבי - על ידי מה שהוגדר כ "חשיבה אחידה" ניאו ליברלית וניאו שמרנית , הרואה בפעולת השווקים , הלאומיים והבינלאומיים , את המנגנון העיקרי להקצאת משאבים לקבוצות החברתיות השונות וגורסת שאין חלופה למשטר הקפיטליסטי . הקובץ כולל מסות העוסקות - מתוך גישה בין תחומית - בשלושה היבטים שונים של נושאי הצדק החברתי והשוויון : א . גישות עיוניות חדשות בתחומי הפילוסופיה וההגות המדינית , הסוציולוגיה והפסיכולוגיה החברתית . ב . הערכה ביקורתית של נסיונות מרחיקי לכת להגשמת צדק חברתי ושוויון , כמו חברות קומונליות בעולם והקיבוצים בישראל . ג . הצגת תפיסות וזרמים רעיוניים כלליים וסוציאליסטיים חדשים . תפיסות אלה התפתחו בעיקר על רקע המפולת של הארצות הקומוניסטיות , אשר סילפו את הרעיונות הקומוניסטיים המקוריים , ושל גידול אי השוויון והניכור החברתי כארצות הקפיטליסטיים . הדיון העיוני הפילוסופי הוא כללי ואילו יתר הפרקים מתמקדים ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד