מבוא

עמוד:11

תפיסת הסוציאליזם הפוסט תעשייתי מרחיקת לכת יותר ויש בה גם יסודות אוטופיים של הצגת דגם החברה העתידית הרצויה . התפיסה הכוללת פותחה על ידי אנדרה גורץ , אולם מרכיבים שלה - כגון קיצור שעות העבודה והבטחת הכנסה בסיסית לכלל האזרחים - זכו לתמיכה ציבורית רחבה בארצות שונות במערב . המצדדים בסוציאליזם הפוסט תעשייתי מאמינים באפשרות של יצירת קואליציה של קבוצות שונות הפועלות כיום למען מטרות מוגבלות ומיוחדות - כמו שיפור איכות הסביבה , איגודים מקצועיים , פמיניזם וכר - אשר תיאבק על שינוי חברתי כולל . המסות דנות במגוון נושאים , אך הן משתלבות מבחינה עניינית : הדיון העיוני מציג את הדילמות המתלוות לעיון בסוגיות הצדק החברתי והשוויון , ואת הגישות השונות וההערכות לגבי התאמתן למציאות המשתנה . הבחינה הביקורתית של מידת הגשמת עקרונות הצדק והשוויון בקומונות בעולם ובקיבוץ , מאפשרת ללמוד מההישגים והכשלונות של נסיונות אלה , שניתן לראות בהם גם מעין מעבדות חברתיות . הצגת הזרמים הרעיוניים החדשים מצביעה על המשך החיפוש אחר "החברה הטובה , " גם בתוך התנאים החדשים של העידן הפוסט תעשייתי .

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר