מנחם רוזנר - סוציאליזם פוסט־תעשייתי

מנחם רוזנר סוציאליזם פוסט תעשייתי רוב הגישות הסוציאליסטיות החדשות אשר נסקרו עד כה , הדגישו את הסבירות הכלכלית והפוליטית של תוכניותיהן ואת האפשרות להגשימן במסגרת המשטר הקפיטליסטי . גישת הסוציאליזם הפוסט תעשייתי , אשר המבטא העיקרי שלה הוא הוגה הדעות אנדרה גורץ , מדגישה במפורש את חשיבות היסודות האוטופיים החורגים מהמציאות הקיימת . בספרו האחרון ( Gorz , 1997 ) הוא מציין במפורש שבצד הצורך הדחוף להנהיג רפורמות בכלכלה ובחברה הקיימת , יש חשיבות בהצגת חזון של חברה עתידה , הנותן משמעות ומציג מטרה לרפורמות האלה . לדעתו , יסודות החברה העתידה מתפתחים כבר בתוך החברה הקיימת . הגורמים המרכזיים המאפשרים את פיתוחו של חזון זה הם השינויים הטכנולוגיים המהפכניים , המגדילים בממדים עצומים את כושר הייצור של הכלכלה . שינויים אלה מאפשרים לדעתו מעבר מציוויליזציה שבמרכזה העבודה לציוויליזציה שבמרכזה התרבות , שהיא המבטאת את הפעילות החופשית של האדם . ביטוי ראשון לגישה זו הביא גורץ כבר ב . 1983 בספרו "דרכים לגן עדן" ( Les chemins du paradis ) הוא הלך בעקבות הכלכלן , בעל פרס נובל , וסילי ליאונטיף שטען שכל ההיסטוריה של ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד