מבוא

עמוד:7

מבוא מטרת הספר היא להביא לקורא הישראלי גישות חדשות בנושאי הצדק החברתי והשוויון , אשר לדעתנו לא זכו עד כה למקום הראוי להם בשיח העיוני והציבורי . שיח זה נשלט במידה רבה - כמו במקומות רבים אחרים בעולם המערבי - על ידי מה שהוגדר כ "חשיבה אחידה" ניאו ליברלית וניאו שמרנית , הרואה בפעולת השווקים , הלאומיים והבינלאומיים , את המנגנון העיקרי להקצאת משאבים לקבוצות החברתיות השונות וגורסת שאין חלופה למשטר הקפיטליסטי . הקובץ כולל מסות העוסקות - מתוך גישה בין תחומית - בשלושה היבטים שונים של נושאי הצדק החברתי והשוויון : א . גישות עיוניות חדשות בתחומי הפילוסופיה וההגות המדינית , הסוציולוגיה והפסיכולוגיה החברתית . ב . הערכה ביקורתית של נסיונות מרחיקי לכת להגשמת צדק חברתי ושוויון , כמו חברות קומונליות בעולם והקיבוצים בישראל . ג . הצגת תפיסות וזרמים רעיוניים כלליים וסוציאליסטיים חדשים . תפיסות אלה התפתחו בעיקר על רקע המפולת של הארצות הקומוניסטיות , אשר סילפו את הרעיונות הקומוניסטיים המקוריים , ושל גידול אי השוויון והניכור החברתי כארצות הקפיטליסטיים . הדיון העיוני הפילוסופי הוא כללי ואילו יתר הפרקים מתמקדים בעיקר במתרחש בארצות הקפיטליסטיות המפותחות . איננו מתעלמים מיתר חלקי העולם , אשר בהם מרוכזים רוב תושבי כדור הארץ , ואשר הפער העצום בינם ובין תושבי הארצות המפותחות הוא הבעיה המרכזית והקשה לפתרון מבין נושאי הצדק החברתי . הטיפול הראוי בנושאי הפער הגלובלי ובבעיות המיוחדות של החברה והכלכלה הישראלית חורג ממסגרת הספר הזה . אך אנו מניחים כי לנושאים הנדונים בספר יש גם השלכות על תחומים אלה . נציג עתה בקצרה את נושאי המסות השונות . חלק ראשון : הדיון העיוני המסה של אברהם יסעור מנסה להציג את תורות הצדק בימינו , מעבר למחלוקת שבין הליברליזם על גווניו לקומוניטריזם , שהיה בשני העשורים האחרונים יריבו הרדיקלי של הליברליזם . הדיון במשנות של הקלאסיקנים , ובעיקר של בני זמננו - רוהלס , וולצר , דבורקין , כהן , רומר ואחרים - מוכיח שעשיית הצדק איננה רק עניין של חלוקת הטובין אלא נוגעת גם בבעיות

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר