דני רוזוליו - "הדרך השלישית" : תפיסה המבוססת על השלמה עם המשטר הקפיטליסטי

דני רוזוליו " הדרך השלישית : " תפיסה המבוססת על השלמה עם המשטר הקפיטליסטי מבוא האתגר הניצב כיום בפני מעצבי הרעיון הסוציאליסטי הוא כיצד להגדיר את מטרותיו במציאות של גלובליזם מתפתח במשק ניאו ליברלי מוניטריסטי , וכן את הנושא החברתי שייאבק על הגשמת מטרות אלה . ( Milband , 1987 : 342 ) " הדרך השלישית , " הרואה את ייעודה בהתוויית מטרותיו של הסוציאליזם בתנאים אלה ובהגשמתן , השתלבה בשעתה במאבק הפוליטי נגד התאצ'ריזם בבריטניה . בהקשר זה טוען כהן ( Cohen , 14 . 7 . 98 ) שהניצחון על מדינת הרווחה הוא נצחונו של המעמד הבינוני : מדיניותה של תאצ'ר גרמה למעמד הפועלים הגבוה להתייצב לצד מעמד זה . למעשה , חל שינוי במבנה המעמדי : מעמד הפועלים המסורתי , כגון עובדי מכרות , מספנות וכוי , שינה את אופיו ( Giddens , 1998 : 104 ) ; פיצול שוק העבודה לסקטור ראשוני ומשני החליש את כוח המיקוח של העובדים , והחלוקה המעמדית קיבלה אופי של חלוקה על פי מין , גזע וגיל . נוצר מעגל עבודה זמין , שהחליש את כוח המיקוח של האיגודים המקצועיים . השינויים שחלו במשק העלו את שכבת המנהלים , שהתאצ'ריזם היה מבוסס עליה , וכך נוצר מבנה מעמדי ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד