יעקב עובד - התנועה הקומוניטריאנית

יעקב עובד התנועה הקומוניטריאנית הופעת התנועה הקומוניטריאנית ( The Communitarian Network ) בראשית שנות התשעים התרחשה על רקע המגמה בחוגים האקדמיים בארצות הברית להעלות את נושא האחריות הקהילתית על סדר היום הציבורי . ראשיתה של מגמה זו בוויכוח תיאורטי שהתנהל בחוגים אקדמיים בשנות השמונים נגד התיאוריות הליברליות של הוגים כרונלד דבורקין ( Dworkin ) ורוברט נוז'יק . ( Nozick ) אך בעיקר נגד ג'ון רוהלס , ( Rawls ) אשר ספרו , Theoryof Justice שראה אור ב , 1971 הציב בראש סדר היום של המחשבה המדינית גרסה חדשה של ליברליזם ניאו קאנטיאני . בספר זה העלה רוהלס את התיאוריה שלו על " צדק הקצאתי , " המבססת את חירויות הבחירה האינדיווידואלית תוך הבטחת הבסיס השוויוני החברתי כלכלי . כמו כן הוא פיתח בו שיטה פילוסופית הממליצה על דרכים להתמודד עם הפערים בחברה התעשייתית המודרנית תוך שמירה על חופש הבחירה של הפרט , מבלי לפגוע בטובת הכלל . המבקרים את הליברליזם הזה הינם : מיכאל סאנדל , ( Sandel ) אלאסדיר מקינתייר , ( Macintyre ) צ'ארלס טיילור , ( Taylor ) מיכאל וולצר , ( Waizer ) ורוברט בלה , ( Bellah ) כולם אנשי מדע בעלי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד