צדק חברתי ושוויון בעולם משתנה

אברהם יסעור יעקב עובד דנ » רוזוליו מנחם רוזנר אברהם יסעור יעקב עובד דני רוזוליו מנחם רוזנר צדק חברתי ושוויון בעולם משתנה ספר זה רואה אור בסיוע קרן מייסדים , אוניברסיטת חיפה , הוצאת הקיבוץ המאוחד / ספרית קו אדום וחוקרי ועובדי המכון לחקר הקיבוץ באוניברסיטת חיפה . אנו מודים לכל המסייעים שאיפשרו לנו את הוצאת הספר . המחברים אברהם יסעור יעקב עובד דני רחוליו מנחם רוזנר צדק חברת ושוויון בעולם משתנה  אל הספר
הקיבוץ המאוחד