אבנים טובות ומיני סדקית : עיונים בתלמוד ובמדרש

אבנים טובות ומיני סדקית : עיונים בתלמוד ובמדרש

מחבר: עירית אמינוף
שנת ההוצאה: תשע"א
מילות מפתח: תקופת המשנה והתלמוד; ספרות חז"ל; תנ"ך כספרות; תלמוד; משנה; חז"ל; תנ"ך באמנות; תנך באומנות; ת. נ. ך.; סיפורי התנ"ך; סיפורי המקרא; סיפור מקראי; ת.נ.ך.; ספרות המקרא
במשך למעלה משנות דור חקרה ולימדה ד“ר עירית אמינוף את עולם התרבות של חז“ל, תוך התמקדות בספרות התלמודית – מדרשית. הספר אבנים טובות ומיני סדקית, הוא ביטוי לפעילותה הענפה והמגוונת בתוך עולם עשיר ומופלא זה. הוא עוסק בנושאים הדנים בנפש האדם, במחשבותיו, בהרהוריו וברגישותו, ביחסם ובהתנהגותם של חכמים איש אל רעהו, בקנאות ובשנאות שביניהם ובתוצאותיהן המרות.
בתחום חיי הגוף ורפואתו, יורד הספר אל עומק הקשר שבין רפואה ומשפט לחיינו היומיומיים, ביחסה של החברה אל הרופא וביחסו של הרופא אל הזקוקים לו.
פרק רחב בספר עוסק בכוחן של המלים בשפתנו, בכתב ובעל-פה, וביכולתן לשנות חיים לטוב ולרע. אחד הפרקים בספר עוסק בנשים ונבואה ומתמקד במרים ודבורה.
פרק אחר עוסק בתהום הפעורה בין שני עמים, לאומים, תרבויות ודתות, תהום שמקורה בסיפור לידת האחים עשו ויעקב. את הספר חותם הפרק על השבת וארץ ישראל. אל הספר
תוכן הספר:
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים

עמודים:
1  3  4  5  7  8  9  11  12  13  14