שבת "ואתחנן" - ["נחמו נחמו עמי"]

" אעברה נא ואראה את הארץ הטובה " ( דברים ג , כג-כט ) פרשת " ואתחנן " הנקראת בשבת " נחמו , " מקבלת בארץ ישראל של סוף המאה העשרים ואחת לספירה משנה חשיבות וגוון אקטואלי . בראש הפרשה מרוכזת עוצמה רגשית רבה בתחינתו של משה רבנו . חכמינו ז " ל , פרשני המקרא , סופרים ומשוררים לאורך הדורות , חשו כולם , איש איש בדרכו , רגישות מיוחדת הזורמת מהפסוקים , שיש עימם מן הפן האישי והלאומי גם יחד . לא רבות הן התמונות המקראיות הפורשות בפני הקורא סיפור טרגי כסיפורו של האיש משה , אשר ראה את משאת נפשו מנגד , אך היה מנוע מלממש את מאווייו . בהשראת תמונה זו , כתבה רחל המשוררת על חוויית החיים התלויים לה " מנגד , " בשכבה על ערש דווי : פרוס כפים , ראה מנגד שמה - אין בא . איש ונבו לו על ארץ רבה "] מנגד , " חורף תר " ץ ] רבים מחכמינו בעלי האגדה , מימות התנאים ועד היום , ניסו לרכך את האכזריות הלא מובנת של הסיפור בדרכים שונות , ולסנגר במידת האפשר על דרכי הצדק האלוהי . הסיפור העסיק אותם רבות עקב הטרגדיה האנושית 135 פורסם בספר " פותחים שבוע " - אנשי רוח ותרבות ישראלים כותבים על פרשת השבוע – כחלק מפרויקט פרשת השבוע של מכו...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים