גוף

" טוב שברופאים לגיהינום " " ממשפחת דורקטי אני " ניתוח להרחקת שומן ושמחת בני המעיים זהירות , שמיטת כרכשת ! " תורה היא וללמוד אני צריך "! רופאים ! מי מאיתנו לא נזקק להם , פחד מהם , התבייש מהם , שנא אותם , אהב אותם , בירך אותם ואף קילל אותם !? כמו כולם – אף אני . למרות היכרות ארוכת שנים עם רופאים רבים מכל הסוגים והמינים , לא מצאתי צידוק ממשי למאמר התלמודי המפורסם והנוקב : " טוב שברופאים לגיהינום . " חשוב היה לי להבין מה גרם לבעל המאמר לנסחו בחריפות כזו . בהתחקות אחר המאמר וסיבותיו במקורותינו , מצאתי שמאז ועד היום לא השתנתה גישתנו אל הרופאים . הנסיבות השתנו , התנאים השתנו , מעמדם של הרופאים השתנה , אולם תחושותינו והרגשותינו כלפיהם נותרו כשהיו . ביחסנו אל הרופאים טמון הסבר מקורו של המאמר . אם כן , " הטוב שברופאים לגיהינום , " על שום מה ?  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים