אבנים טובות ומיני סדקית

עיונים בתלמוד ובמדרש עירית אמינוף הוצאת ראובן מס אבנים טובות ומיני סדקית עירית אמינוף אבנים טובות ומיני סדקית עיונים בתלמוד ובמדרש עירית אמינוף הוצאת ראובן מס , ירושלים  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים