כוחן של מילים

כל המוסיף גורע אגדת שמעון בן שטח וינאי ו " עיבודה " בספר האגדה 'ליסטאה בליסטיותיה ידע' עיקר עיסוקי הוא בפן ההיסטורי-תרבותי-ספרותי של התלמוד , על כן אני מייחסת חשיבות רבה למילים שכוחן רב והשפעתן גדולה . מילים יכולות לשנות הקשר ולהפוך סיטואציה מן הקצה אל הקצה , הן בסיפור שבעל פה , הן בסיפור שבכתב . תוספת של מילה או גריעתה יכולה להפוך עולמות , יכולה לשפר ולייפות ויכולה גם לכער ולהרוס . הנטייה לפרש , להסביר ולפרט , יוצא לעיתים שכרה בהפסדה , כפי שקורה לא פעם כשהתלמוד הבבלי מנסה לפרש , לבאר ולהסביר הקשר מארץ ישראל שלא נראה לו מובן דיו .  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים